Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Hodowlanej w Poznaniu.

Beneficjant:

Miasto Poznań

Dysponent:

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul Hodowlanej na odcinku od ul. Morasko do skrzyżowania z ul. Hodowlaną, od skrzyżowania z ul. Hodowlaną do ul. Szklarniowej, od skrzyżowania z ul. Hodowlaną do drogi wewnętrznej oraz ul. Hodowlanej do posesji ul. Hodowlana 9b. W projekcie przewiduje się wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu w postaci zwężenia jezdni poprzez zastosowanie szykan. Zaprojektowano jezdnię z dwoma pasami ruchu, chodnikiem po południowo-zachodniej  stronie ulicy o szer. 2m oraz pas zieleni po północno-wschodniej stronie ulicy. Do posesji zagospodarowanych zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne. Na ulicy Hodowlanej zostanie wybudowane nowe oświetlenie oraz zostaną przebudowane kolizje z infrastrukturą podziemną. Na długości drogi powstanie nawierzchnia asfaltowa, zostanie uporządkowana gospodarka opadowa co zapewni bezpieczeństwo posesji prywatnych. W ramach przebudowy ulicy Hodowlanej zostaną wykonane nowe nasadzenia oraz odtworzenia i wykonanie nowych trawników..

Terminy:

- Realizacja prac budowlanych. Planowane zakończenie: 30.09.2023 r.

Źródła finansowania:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Skarb Państwa- Ministerstwo Infrastruktury – 4 505 833,50 zł

Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z umową o dofinansowanie: 9 011 667,00 zł