Na osiedlu Stefana Batorego został wyremontowany chodnik, który prowadzi do Szkoły Podstawowej nr 67 (działka 253/17). Mieszkańcy, a zwłaszcza dzieci zyskali bezpieczną i wygodną drogę wykonaną z płytek betonowych 50x50 centymetrów.

Na ulicy Jaroczyńskiego wyremontowaliśmy natomiast chodnik po północnej stronie ulicy, na odcinku od wjazdu na osiedle Władysława Jagiełły do szkoły społecznej (kontynuacja prac z lat 2021-2022). Tu piesi będą poruszać się po nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

 

Chodnik po remoncie - po lewej stronie zieleń, nowy chodnik, trawnik i jezdnia

 

Koszt prac remontowych wyniósł 136 tys. złotych (46 tys. na os. Batorego i 90 tys. na os. Jagiełły). Środki pochodzą z puli znajdującej się w dyspozycji Rady Osiedla Piątkowo.

 

Po lewej stronie domu i jezdnia z jadącymi samochodami. W centralnym miejscu zniszczony chodnik, a po prawej stronie trawnik