Zgodnie z przepisami pojemnik na odpady poremontowe można postawić na drodze publicznej (jezdni, miejscu postojowym, poboczu lub chodniku) przy spełnieniu odpowiednich wymogów. Konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej na zajęcie pasa drogowego. Wydaje ją zarządca danej drogi. Wiąże się to z opłatami. Ich wysokość zależy od wielkości zajmowanej powierzchni i czasu postoju kontenera.

Jeśli nie dopełni się formalności przed ustawieniem kontenera na drodze, to grozi wysoka kara finansowa - dziesięciokrotność obowiązującej stawki za zajęcie pasa drogowego, a więc nawet 100 zł za metr kwadratowy za dzień! Osoby, które bagatelizują przepisy mogą również otrzymać mandat w wysokości 500 zł od policji lub straży miejskiej.

Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej firm oferujących ustawienie kontenera i odbiór odpadów poremontowych proponuje swoim klientom załatwienie formalności związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnej na ustawienie pojemnika w pasie drogowym. Dzięki temu osoba prowadząca remont, przebudowę mieszkania lub domu może takiej firmie powierzyć kompleksową usługę – począwszy od załatwienia spraw formalnych/urzędowych po odbiór odpadów.

Warto przy zamówieniu kontenera sprawdzić wcześniej jakie trzeba spełnić wymogi by nie płacić kar lub mandatów za nielegalne zajęcia pasa drogowego. Polecamy wcześniej skontaktować się z firmą świadczącą taką usługę w celu uzyskania informacji czy firma dopełni wszystkich formalności związanych z zajęciem pasa drogowego lub pomoże przejść całą procedurę od A do Z.

Więcej informacji o wydaniu zgody na ustawienie kontenera znajduje się na naszej stronie w zakładce: Kontenery na odpady poremontowe: https://zdm.poznan.pl/pl/kontenery.