Zarząd Dróg Miejskich ma pod swoją opieką 150 obiektów inżynierskich zlokalizowanych na terenie Poznania. To m.in. mosty, wiadukty i tunele. Liczba obiektów ulega ciągłej zmianie. Związane jest to z budową nowych oraz rozbiórką starych.

Lp. rodzaj obiekty droga krajowa droga wojewódzka droga powiatowa

droga gminna

droga wewnętrzna  suma
1 mosty 5 3 6 5 2 21
2 wiadukty 3 22 33 10 4 72
3 tunele - 3 2 - - 5
4 przejścia podziemne 4 6 22 5 - 37
5 kładki 1 1 4 4 2 12
  suma 13 35 69 24 8 149

 

Większość obiektów na terenie miasta Poznania była zbudowana w latach 70. ubiegłego stulecia. W większości zostały one rozebrane i wybudowane od nowa lub przebudowane. Następny duży przyrost obiektów inżynierskich to początek lat 90., kiedy to oddawany był Poznański Szybki Tramwaj. Wybudowano wówczas kilkanaście obiektów – wiadukty, kładki, przejścia podziemne.W ciągu ostatnich kilkunastu lat zostało wybudowanych od nowa wiele obiektów, głównie na miejsce rozebranych starych:

 • most Hlonda - 2002 r.
 • wiadukt Narutowicza - 2003 r.
 • most św. Rocha - 2004 r.
 • most Cybiński, wiadukty Dolna Wilda - 2007 r.
 • wiadukty Górczyn Zach., Kotowo, przejście podziemne Fabianowo - 2008 r.
 • wiadukty Ostatnia, kładka Wilczak - 2009 r.
 • wiadukty Bukowska - 2011 r.
 • wiadukty Antoninek - 2012 r.
 • wiadukt Górczyn Wsch. wraz z łącznicą (2), przejście podziemne Matyi - 2013 r.
 • estakada katowicka i wiadukt Chartowo-Żegrze (wylot z Poznania), most Uniwersytecki, konstrukcja wsporcza w ul. Roosevelta, przejście podziemne Kaponiera - 2016 r.,     
 • tunele w ul. Gdyńskiej i przejścia podziemne, tunele w ul. Czechosłowackiej, wiadukt Rydzyńska, estakada katowicka i wiadukt Chartowo-Żegrze (wlot do Poznania) - 2017 r.
 • przebudowna nitka (północna mostu Lecha) - 2019 r.

Plik do pobrania: