Załatw sprawę

Zadania organu zarządzającego ruchem od 2015 r. wykonuje Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu w Wydziale Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań,
tel. 61 878 15 20, fax. 61 878 15 29, e-mail: mir@um.poznan.pl.
Prowadzone przez Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu sprawy opisane są na stronie internetowej UMP

Zajęcie pasa drogowego

Parkowanie pojazdów

Narada Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń

Ochrona danych osobowych - informacje