Zakończyły się prace związane z budową dwóch platform przystankowych na ulicy Koszalińskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicami Żołnierzy Wyklętych i Żołnierzy Górników. Nowe przystanki zastąpiły stare, umiejscowione na poboczu drogi. Platforma w kierunku Golęcina została zlokalizowana bliżej skrzyżowania z ulicą Żołnierzy Górników, natomiast przystanek w kierunku Strzeszyna znajduje się teraz za skrzyżowaniem z ulicą Żołnierzy Wyklętych. Platformy zostały wybudowane zgodnie z obecnymi standardami w mieście m.in. z wiatami przystankowymi, ławkami, piktogramami oraz matami kierunkowymi dla osób z dysfunkcją wzroku.

Do przystanków autobusowych wybudowane są wygodne dojścia od istniejącej drogi dla rowerów i pieszych, a przez ulicę Koszalińską wyznaczone jest przejście dla pieszych wraz z doświetleniem. W okolicy skrzyżowania zostały zamontowane faktury ostrzegawcze dla osób z dysfunkcjami wzroku oraz 10 lamp ulicznych, dzięki którym zwiększy się widoczność i bezpieczeństwo po zapadnięciu zmroku. W ramach wprowadzenia nowej organizacji ruchu, na jezdni w kierunku Strzeszyna, została zamontowana poduszka berlińska, aby ograniczyć prędkości pojazdów w okolicach przystanków i przejść dla pieszych.

Całkowity koszt prac wyniósł prawie milion złotych, z czego 400 tys. zł zostało zapewnionych dzięki poprawce radnych: Marii Lisieckiej – Pawełczak oraz Grzegorza Ganowicza.