Stary, zniszczony chodnik wykonany był z płyt i kostki. Teraz jego nawierzchnia została ujednolicona. Położono kostkę brukową typu cegiełka: szarą, która stanowi trakt pieszy i grafitową  na wjazdach do posesji. Dodatkowo zostały uporządkowane tereny zielone.

Koszt prac wyniósł 310 tysięcy złotych. Środki na remont z będących w jej dyspozycji przekazała Rada Osiedla Wola.