Pojemnik umieszczony jest bez zezwolenia zarządcy drogi.

Właściciel jest zobowiązany do jego natychmiastowego usunięcia. W przeciwnym razie, na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, pojemnik zostanie usunięty przez służby miejskie w określonym przez zarządcę drogi terminie.