Gdzie można postawić kontener?

Kontener można postawić na jezdni, miejscu postojowym, poboczu lub chodniku przy spełnieniu odpowiednich wymogów.

  • na jezdni – jeśli nie ma na niej wyznaczonych miejsc postojowych, to należy opracować tymczasową organizację ruchu (na czas postawienia kontenera), uzyskać jej zatwierdzenie przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (MIR) i następnie przedstawić ją zarządcy drogi.
  • na miejscu postojowym – można postawić kontener na wyznaczonym miejscu parkingowym. Nie wolno go jednak stawiać na miejscach zastrzeżonych – czyli tzw. kopertach.
  • na chodniku – jeśli nie ma pozostawionego 1,5 m przejścia dla pieszych konieczne jest także opracowanie i zatwierdzenie przez MIR projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Kontenera nie można ustawić na terenach zieleni.

 

Jak uzyskać pozwolenie?

  • Wypełnij elektroniczny wniosek o zajęcie pasa drogowego. Znajdziesz go na stronie: kontenery.zdm.poznan.pl. Podpisz go i wyślij.
  • Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej możesz ustawić kontener w miejscu i czasie wskazanym w dokumentach.
  • Na opłacenie zgody masz 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji.

 

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego

kategoria drogi/zajęty element pasa drogowego jezdnia z utrzymaniem ruchu o strukturze sprzed zajęcia pasa jezdnia z ograniczeniem kierunków ruchu jezdnia - całkowite zamknięcie dla ruchu chodnik pozostałe
krajowa, wojewódzka 6 zł/m2/dzień 8 zł/m2/dzień 10 zł/m2/dzień 5 zł/m2/dzień 3 zł/m2/dzień
powiatowa, gminna 4 zł/m2/dzień 5 zł/m2/dzień 9 zł/m2/dzień 4 zł/m2/dzień 3 zł/m2/dzień

 

 

Zadzwoń! Odpowiemy na pytania:

tel. 61 646 33 44 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-20.00)

lub:
obszar Jeżyc – tel. 61 64 77 290
Grunwald – tel. 61 64 77 247
Wilda – tel. 61 62 86 578
Stare Miasto – 61 64 77 239
Nowe Miasto – 61 64 77 289 lub 61 64 77 228.

zdm@zdm.poznan.pl


Przypominamy!

Brak zezwolenia na ustawienie kontenera oznacza naliczenie kar finansowych. Opłata karna wynosi dziesięciokrotność obowiązującej stawki za zajęcie pasa drogowego, a więc nawet 100 zł za metr kwadratowy za dzień!. Osoby, które bagatelizują przepisy mogą również otrzymać mandat w wysokości 500 zł od policji lub straży miejskiej.


Dbaj o środowisko

Ustawienie kontenera na gruz gwarantuje, że twoje opady nie trafią do parków czy lasów. Nie przyczynią się do zniszczenia roślin i siedlisk zwierząt.
Warto pamiętać również o tym, że wiele odpadów budowlanych, w tym przede wszystkim gruz, nadaje się do recyklingu – po rozkruszeniu i oczyszczeniu służy do budowy dróg i innych konstrukcji.