Rower, hulajnogę elektryczną i urządzenie transportu osobistego należy zaparkować na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym (np. w punkcie Hop & Go), a w razie braku takiego miejsca jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu szerokości chodnika pozostawionego dla pieszych nie mniejszej niż 1,5 m.
Ze wzgledów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać urządzeń na drogach rowerowych oraz pieszo-rowerowych.

Od 1 kwietnia 2024 roku użytkownicy sprzętu współdzielonego (rowerów, hulajnóg elektycznych) w Poznaniu będą musieli pozostawiać taki sprzęt w punktach Hop & Go. Osoby, które pozostawią go poza wyznaczonym miejscem, nie będą mogły zakończyć wypożyczenia, a opłata będzie im nadal naliczana.

Obowiązek pozostawienia hulajnogi w punkcie mobilności dotyczy obszaru objętego Śródmiejską Strefą Płatnego Parkowania (ŚSPP) i Strefą Płatnego Parkowania (SPP), a więc Starego Miasta, Jeżyc, Wildy, Łazarza, Ostrowa Tumskiego, Śródki i Piotrowa.
W lokalizacjach poza ŚSPP i SPP pozostawienie sprzętu współdzielonego w punktach Hop & Go jest rekomendowane.

 

Źle zaparkowane hulajnogi elektryczne należy zgłaszać do operatorów: