Na odcinku od ulicy Orkana do Witaszka wybudowaliśmy dwumetrowej szerokości drogę dla pieszych. Została wykonana z płyt betonowych 50x50cm. Mieszkańcy zyskali wygodne przejście w stronę przystanków autobusowych i pawilonów w rejonie ul. Leszczyńskiej, a także w kierunku terenów rekreacyjnych na Szachtach. W ramach inwestycji powstał również kanał technologiczny.

Do wykonania został jeszcze próg zwalniający na jezdni, między ulicami Orkana i Błońską, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Warto dodać, że w ramach inwestycji zostanie posadzonych 9 lip drobnolistnych w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem.

Prace potrwają do końca kwietnia, a całkowity koszt inwestycji to prawie 330 tys. złotych.