Zerwana została tam, stara i już zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce ułożyliśmy nową. Dzięki temu kierowcy i rowerzyści mogą poruszać się w bardziej komfortowych warunkach.

Wspomniany odcinek ul. Majakowskiego jako wymagający naprawy wskazała Rada Osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole. To ona także przekazała, z będących w jej dyspozycji, środki na remont. Koszt prac to około 90 tysięcy złotych. Dodatkowo, by zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, na wniosek lokalnego samorządu wybudowany został próg spowalniający. Całość robót zostanie rozliczona po przeprowadzeniu odbiorów technicznych.