W trakcie remontu zerwana została stara i w wielu miejscach zniszczona nawierzchnia. W jej miejsce ułożona jest nowa z masy asfaltowej. Dzięki temu piesi mogą poruszać się w bardziej komfortowych warunkach. Trzeba zaznaczyć, że była to kontynuacja prac prowadzonych na chodnikach wzdłuż ul. Szymanowskiego w poprzednich latach.

Remont jako konieczny do przeprowadzenia został wskazany przez Radę Osiedla Piątkowo. Lokalny samorząd przekazał na przeprowadzenie prac 88 tysięcy złotych ze środków będących w jego dyspozycji.