Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Pokrzywno i Leszka
20 sierpnia 2019

Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Pokrzywno i Leszka

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 21-23 sierpnia 2019 r., w związku z budową zjazdu i chodnika przy ul. Pokrzywno 8, nastąpi jednostronne zawężenie jezdni i zajęcie pobocza ul. Pokrzywno w rejonie robót. Na odcinku ok. 200 m obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 30 km/godz oraz zakaz wyprzedzania.

Ponadto, w dniach od 21 sierpnia do 6 września br., w związku z budową przyłącza sieci cieplnej do szkoły przy ul. Leszka 42 (Antoninek), zajmowane będą odcinki jezdni i chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Leszka i Zbyszka. W początkowym etapie prac ul. Zbyszka będzie jednokierunkowa od ul. Zbyłowita do ul. Leszka. Ruch pieszych i pojazdów może odbywać się po płytach.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

 

Wyremontujemy chodnik na Bukowskiej
20 sierpnia 2019

Wyremontujemy chodnik na Bukowskiej

Chodnik na ulicy Bukowskiej wzdłuż budynku nr 47 – 51 należy w części do wspólnoty mieszkaniowej, a w części znajduje się na terenie miejskim. Fragment należący do wspólnoty został już wyremontowany. Dziś ZDM rozpoczyna remont pozostałej części chodnika.

czytaj więcej czytaj więcej - Wyremontujemy chodnik na Bukowskiej
Wtorkowe prace drogowe na poznańskich ulicach
20 sierpnia 2019

Wtorkowe prace drogowe na poznańskich ulicach

Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych kontynuują prace na ulicy Głogowskiej. Dziś będą układać warstwę ścieralną na wczoraj sfrezowanym odcinku na wysokości ulicy Ceglanej (nitka zachodnia – wyjazdowa z Poznania) i sfrezują zniszczony fragment nawierzchni jezdni prowadzącej do centrum Poznania.

Prace na ulicy Głogowskiej zostały podzielone na etapy. Do 30 sierpnia zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni na całym odcinku pomiędzy węzłem autostrady A2 i ulicami Żwirową (jezdnia zachodnia) i Rawicką (jezdnia wschodnia).

Drogowcy z ZRD proszą również o zachowanie ostrożności na ulicach Biskupińskiej i Koszalińskiej, na których zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe nawierzchni jezdni.

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową linii telekomunikacyjnych na os. Sienkiewiczowskim
20 sierpnia 2019

Zmiany w organizacji ruchu w związku z budową linii telekomunikacyjnych na os. Sienkiewiczowskim

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach od 20 sierpnia do 3 września 2019 r., w związku z budową linii telekomunikacyjnych, zajmowane będą kolejne niewielki fragmenty jezdni, chodnika i pobocza na ulicach: Ketlinga, Wołodyjowskiego i Billewiczówny. Utrzymany będzie dojazd i dojście do posesji. Prace na ul. Soroki zostały już zakończone.

Ponadto, w związku z budową przyłącza światłowodowego, wprowadzane będą następujące punktowe zwężenia chodników i poboczy na Strzeszynie:
- ul. Proroka: 20-27 sierpnia br.
- ul. Kasprowicza: 28 sierpnia br.
- ul. Bunscha: 29 sierpnia br.
- ul. Irzykowskiego: 30 sierpnia br.
- ul. Szelburg-Zarembiny: 2 września br.
- ul. Parnickiego - 3 września br.
- ul. Literacka: 4 września br.
- ul. Wańkowicza: 5 września br.
- ul. Puszkina: 6 września br.

Nie przewiduje sie istotnych utrudnień w ruchu pojazdów. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

 

Awaria oświetlenia ulicznego
19 sierpnia 2019

Awaria oświetlenia ulicznego

W naszym mieście nastąpiła awaria oświetlenia ulicznego. Awarii uległy urządzenia sterujące czasem włączania i wyłączania oświetlenia drogowego. Wiele ulicznych latarni świeci również w dzień. ZDM podjął działania mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Wykwalifikowani pracownicy muszą sprawdzić oprogramowanie wszystkich urządzeń sterujących, a następnie wprowadzić aktualne czasy załączania oświetlenia. Z uwagi na liczbę szaf sterujących (ok. 300) prace będą trwać bez przerw aż do skutecznego wprowadzenia aktualnego oprogramowania.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Poznania za liczne zgłoszenia miejsc, w których uliczne latarnie świeciły w dzień.

Poniedziałkowe prace drogowe na poznańskich ulicach
19 sierpnia 2019

Poniedziałkowe prace drogowe na poznańskich ulicach

Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych rozpoczną w poniedziałek (19 sierpnia) prace na ulicy Głogowskiej. Na odcinku pomiędzy ulicami Wykopy/Ceglana i Kopanina zostanie wymieniona nawierzchnia jezdni. Dziś zostanie sfrezowana zniszczona nawierzchnia jezdni na zachodniej nitce ulicy (prowadzącej z Poznania w stronę Komornik). Jutro zostanie tu ułożona nowa warstwa ścieralna i jednocześnie rozpocznie się frezowanie jezdni na nitce zachodniej.

Drogowcy z ZRD proszą również o zachowanie ostrożności na ulicach Opieńskiego i Szeligowskiego, na których zostaną przeprowadzone remonty cząstkowe nawierzchni jezdni.

Nocne prace na Reymonta, budowa przyłączy cieplnych na Drodze Dębińskiej
16 sierpnia 2019

Nocne prace na Reymonta, budowa przyłączy cieplnych na Drodze Dębińskiej

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w dniach 19-31 sierpnia 2019 r., w związku z modernizacją sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Chociszewskiego w Poznaniu w godzinach nocnych od 23:00 do 5:00 prowadzone mogą być prace przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej, a prędkość maksymalna pojazdów w rejonie skrzyżowania będzie ograniczona do 30 km/godz. Na krótki czas wymagane będzie zamknięcie jednego pasa jezdni na wlocie ul. Reymonta.

W dniach 19-31 sierpnia br., w związku z budową przyłącza cieplnego do nowych budynków przy ul. Droga Dębińska (między ul. Bielniki i kortami tenisowymi AWF) ruch pojazdów odbywać się będzie po jednym pasie ruchu w każdą stronę, z krótkim etapem ruchu wahadłowego sterowanego ręcznie (poza godzinami szczytu komunikacyjnego, lub w dzień wolny od pracy). Dojazd do posesji i ulic bocznych odbywać się może po płytach przejazdowych i kładkach dla pieszych. Czasowo zlikwidowany będzie buspas w ul. Droga Dębińska, a prędkość maksymalna pojazdów będzie ograniczona do 30 km/godz.

Ponadto, w dniach 19-26 sierpnia br., w związku z budową linii energetycznej w skrajni ul. Kazimierza Wielkiego wystąpią utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów na początkowym odcinku ulicy (przejście i przejazd przez kładkę nad wykopem). W rejonie prac prędkość pojazdów będzie czasowo ograniczona do 30 km/godz. i wprowadzone zostaną ograniczenia parkowania.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

 

Zwężenia jezdni na Krzesinach
16 sierpnia 2019

Zwężenia jezdni na Krzesinach

Miejski Inżynier Ruchu informuje, że w związku z kontynuacją budowy przyłączy kanalizacji w dniach od 19 sierpnia do 15 grudnia 2019 r. wprowadzane będą etapowo miejscowe zwężenia jezdni, chodników i pobocza oraz czasowe wyłączenia ruchu na fragmentach jezdni (z objazdami ulicami sąsiednimi) na ulicach: Zawiertowskiej, Przemyskiej, Świątniczki, Siewierskiej, Podjaryszki i Nad Krzesinką. Utrzymany zostanie dojazd i dojście do posesji.

Ponadto, w dniach od 19 sierpnia do 31 grudnia 2019 r., w związku z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami możliwe są wprowadzane etapowo utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych, w tym zawężenia jezdni do jednego pasa ruchu, na ul. Darniowej. W rejonie prac ruch w godzinach dziennych może być sterowany ręcznie.


Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

 

Nowa organizacja ruchu na ul. Maratońskiej
16 sierpnia 2019

Nowa organizacja ruchu na ul. Maratońskiej

Zamiana kierunków ruchu, wprowadzenie kontraruchu rowerowego i wyznaczenie miejsc parkingowych to najważniejsze elementy nowej organizacji ruchu na ul. Maratońskiej.

czytaj więcej czytaj więcej - Nowa organizacja ruchu na ul. Maratońskiej
Piątkowe prace drogowe na poznańskich ulicach
16 sierpnia 2019

Piątkowe prace drogowe na poznańskich ulicach

Drogowcy z Zakładu Robót Drogowych spodziewają się w piątek (16 sierpnia) mniejszego natężenia ruchu. Proszą jednak kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót drogowych.

czytaj więcej czytaj więcej - Piątkowe prace drogowe na poznańskich ulicach
SPP w dzień świąteczny bez opłat
14 sierpnia 2019

SPP w dzień świąteczny bez opłat

Przypominamy, że w czwartek 15 sierpnia, w związku z przypadającym tego dnia świętem, nie działa strefa płatnego parkowania. Parkowanie odbywa się bez opłat.

Skrzyżowanie ulic Kurlandzka, Inflancka i Żegrze już z nową nawierzchnią
14 sierpnia 2019

Skrzyżowanie ulic Kurlandzka, Inflancka i Żegrze już z nową nawierzchnią

Szybciej niż pierwotnie zakładano, zakończyły się utrudnienia na skrzyżowaniu ulic Kurlandzka, Inflancka, Żegrze związane z remontem nawierzchni.

czytaj więcej czytaj więcej - Skrzyżowanie ulic Kurlandzka, Inflancka i Żegrze już z nową nawierzchnią