Tak jak w latach ubiegłych wydatki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych obejmują, zarówno odśnieżanie i usuwanie śliskości, jak również sprzątanie jezdni, chodników, dróg dla rowerów i placów miejskich, przejść podziemnych i kładek, a także opróżnienie koszy ulicznych. Na te prace zarezerwowana została, w tym sezonie, kwota 24,8 mln zł.

W poprzednich latach wydatki Miasta wynosiły: 21,1 mln zł (2019/2020), 27,8 mln zł (2020/2021), 29,5 mln zł (2021/2022) i 32,3 mln zł (2022/2023).

W bieżącym sezonie mamy do dyspozycji:

 • dla obsługi jezdni: 47 pługoposypywarek
 • dla obsługi chodników, dróg dla rowerów, placów: 26 zestawów samochodowych lub ciągnikowych (pług + piaskarka).

W pierwszym etapie prac zimowych koncentrujemy działania na mechanicznym usuwaniu śniegu, a następnie na posypywaniu nawierzchni materiałami chemicznymi bądź uszorstniającymi.

Wybór standardów zimowego utrzymania jest wynikiem kompromisu pomiędzy dążeniem do zapewniania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, obowiązkiem zachowania rygorów wynikających z konieczności ochrony środowiska, a także obowiązkiem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Standardy utrzymania dróg

Poznańskie ulice zostały podzielone na sieci, celem zróżnicowania standardów utrzymania i dostosowania poziomu utrzymania do możliwości finansowych Miasta oraz potencjału sprzętowego wykonawców. Czas reakcji i podjętych działań będą uzależnione od warunków pogodowych:

 • sieć strategiczna (pierwsza kolejność) - o łącznej długości 271,6 km - to jezdnie ram komunikacyjnych, główne trasy wlotowe do miasta, dojazdy do najważniejszych instytucji miasta i największych szpitali. Czas reakcji: 1,5 - 2 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania).
 • sieć podstawowa (druga kolejność) - o łącznej długości 259,8 km - to jezdnie ulic łączących osiedla mieszkaniowe z centrum miasta, pozostałe trasy wlotowe do miasta oraz trasy miejskiej komunikacji autobusowej. Czas reakcji: 2 - 2,5 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania)
 • sieci lokalne  (trzecia i czwarta kolejność) - o łącznej długości 334,8 km - to jezdnie ulic łączących osiedla peryferyjne z siecią podstawową oraz inne ulice będące dojazdami do obiektów użyteczności publicznej, a także w obrębie osiedli mieszkaniowych istotne komunikacyjnie. Czas reakcji: 3 - 4,5 godz. od momentu wydania polecenia przez dyspozytora (centrum zimowego utrzymania)

Działania na pozostałych jezdniach ulic miasta Poznania, nie objętych planowym zimowy utrzymaniem, odbywać się będą w trybie interwencyjnym, na podstawie dyspozycji wskazujących jezdnie do jednokrotnego odśnieżenia.

Drogi gruntowe są odśnieżane i posypywane piaskiem doraźnie uwzględniając zgłoszenia mieszkańców oraz spostrzeżenia ZDM. W pierwszej kolejności staramy się reagować na zgłoszenia o oblodzeniu od pieszych, gdyż dla nich takie oblodzenie jest szczególnie niebezpieczne. Groźne jest także oblodzenie występujące na odcinkach dróg gruntowych o znacznym spadku. Także w takich przypadkach staramy się reagować niezwłocznie. Należy jednak podkreślić, że tego typu działania doraźne rozpoczynamy dopiero po zakończeniu pracy pługoposypywarek na drogach utrzymywanych systemowo.

Odśnieżanie chodników (dróg dla pieszych)

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach chodniki, które położone są bezpośrednio przy granicy nieruchomości muszą być odśnieżane przez właścicieli (zarządców) tych nieruchomości.

W pierwszej kolejności należy odgarnąć śnieg, a następnie posypać w celu uszorstnienia (Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania).

Na chodnikach, drogach rowerowych, placach nasi wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu.

Zimowe utrzymanie dróg rowerowych

Pierwsze działanie (odpłużanie, posypywanie piskiem) na drógach rowerowych liczących 129,8 km odbywać się będzie w ciągu 3 godzin, licząc od początku opadów śniegu lub wystąpienia gołoledzi.

Rejony miasta obsługują wyłonione w przetargu firmy:

 1. Stare Miasto Centrum - konsorcjum firm: Firma Handlowo-Usługowa ALKOM, Henryk Sienkiewicz oraz KDS sp. z o.o.
 2. Stare Miasto - Północ, Jeżyce - konsorcjum firm: Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j. oraz Technika Sanitarna sp. z o.o.,
 3. Nowe Miasto - Północ - konsorcjum firm: PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o., oraz  Zakład Sprzątania Placów i Ulic, Mielczarek, Sobański sp. j.
 4. Nowe Miasto - Południe, Grunwald, Wilda - konsorcjum firm: REMONDIS Sanitech Poznań sp. z o.o. oraz SAN-EKO, Zakład Usług Komunalnych, Krzysztof Skoczylas,

Komórka dyspozytorska ZDM

Koordynatorem prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic w Poznaniu jest Centrum Zimowego Utrzymania prowadzone przez operatora zewnętrznego.

Dyspozytorzy korzystają w codziennej pracy ze stacji pogodowych, z danych meteorologicznych i prognoz pogody przygotowywanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a także z obrazów z radaru meteorologicznego.

Pojazdy firm wykonawczych są wyposażone w urządzenia GPS, które na bieżąco monitorują ich położenie i pracę. Pozwala to reagować na zmieniającą się dynamicznie sytuację drogową w mieście. Służby ZDM prowadzą nieprzerwanie monitoring ulic w zakresie nadzoru nad realizacją prac. W przypadku rażących uchybień nakładane są na wykonawców kary umowne.

Zgłoszenie dotyczące zimowego utrzymania ulic:

 • poniedziałek – piątek od 7.30 do 20.00 tel. 61 646 33 44,
 • poniedziałek – piątek od 20.00 do 7.30 oraz dni wolne od pracy tel. 690 666 424,
 • e-mail: zdmzima@zdm.poznan.pl

Planowane działania na drogach

Jaka będzie pogoda w najbliższych godzinach i jak będzie ona wpływała na działania podejmowane przez ZDM na poznańskich drogach można sprawdzić na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w zakładce Akcja Zima: https://zdm.poznan.pl/pl/dzialania-zdm-akcja-zima.
Co sześć godzin zamieszczane są tam aktualne dane dotyczące przewidywanej pogody
w Poznaniu, czyli temperatury powietrza oraz zjawisk atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu, czy też mgły ograniczającej widoczność. Przedstawiane są tam także planowane na drogach działania. 

W przypadku prognozy, która może wywoływać negatywne skutki na ulicach: śnieg, gołoledź będziemy informować o tym fakcie również na naszym profilu na Facebooku: @zdm.poznan.

Zima i ekologia

Podczas zimowego utrzymania dróg zwracamy uwagę na aspekt ekologiczny, zwłaszcza na ochronę zieleni przydrożnej.

Na drogach dla pieszych, drogach rowerowych, placach, a także jezdniach o znaczeniu lokalnym (IV kolejności) wykonawcy mogą stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu do 1 mm, a stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji opadu marznącego deszczu bądź wystąpienia wtórnego oblodzenia.

Na jezdniach sieci strategicznej i podstawowej (I i II kolejność) stosowane są, zarówno środki chemiczne (sól drogowa), jak również środki niechemiczne (uszorstniające), zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska [1]. Dodatkowo wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania zasad określonych w specyfikacjach technicznych opracowanych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przepisy regulują, zarówno maksymalne dopuszczalne dawki stosowania środków, jak również określają, w jakich warunkach pogodowych jaki rodzaj środków należy zastosować.

W tym sezonie zimowym matami foliowo-słomianymi osłoniętych zostało ok. 25 000 mb terenów przy ulicach z roślinnością niską, aby chronić zieleń przed aerozolem solnym.

Przypominamy:

 • działania służb drogowych mają na celu jedynie łagodzenie skutków niekorzystnej aury na drogach,
 • w zmiennych warunkach drogowych należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na mostach i wiaduktach, przy zbiornikach wodnych, na terenach zalesionych,
 • prędkość należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Apelujemy o:

 • zmianę opon na zimowe,
 • przepuszczanie pojazdów odśnieżających drogi, które nie są pojazdami uprzywilejowanymi.
 

[1] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzaju i warunków stosowania środków, jakie mogą być użyte na drogach publicznych oraz ulicach    i placach