Numer Rachunku Tytuł płatności
42 1020 4027 0000 1902 1262 7081 wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania robót
35 1020 4027 0000 1202 1262 7065 zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i deszczowych - UWAGA! Od 1 kwietnia 2018 r. ZDM wprowadza indywidualne konta dla odbiorców. Będa one podane na fakturach.
30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 opłaty za usuwanie pojazdów
39 1020 4027 0000 1502 1262 7040 zajęcie pasa drogowego, raklamy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, szkody
40 1020 4027 0000 1002 1262 7073 opłaty za strefę płatnego parkowania