Numer Rachunku Tytuł płatności
42 1020 4027 0000 1902 1262 7081 wadia, kaucje, zabezpieczenie należytego wykonania robót
35 1020 4027 0000 1202 1262 7065 zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i deszczowych - UWAGA! Od 1 kwietnia 2018 r. ZDM wprowadza indywidualne konta dla odbiorców. Są podane na fakturach.
30 1020 4027 0000 1402 1262 7057 opłaty za usuwanie pojazdów, opłaty za zezwolenia na przejazdy nienormatywne (kategoria I, II i V)
39 1020 4027 0000 1502 1262 7040 zajęcie pasa drogowego, reklamy, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, szkody

70 1020 4027 0000 1102 1595 7464

 

opłaty za Śródmiejską Strefę Płatnego Parkowania (ŚSPP)

UWAGA! Od dnia 23.05.2022r. indywidualne numery kont

40 1020 4027 0000 1002 1262 7073

opłaty za Strefę Płatnego Parkowania SPP

UWAGA! Od dnia 23.05.2022r. indywidualne numery kont

74 1020 4027 0000 1102 1637 1097

windykacja należności za  ŚSPP/SPP