Przebudowana droga zyskała nową nawierzchnię o szerokości 4,5 metra, wykonaną z kostki betonowej typu Behaton. Kluczowym elementem inwestycji była budowa odwodnienia w ulicy, dzięki czemu woda deszczowa nie będzie zalewać posesji mieszkańców.

W ramach robót powstały nowe wpusty drogowe, studnie deszczowe i przykanaliki włączone w istniejący kanał deszczowy zlokalizowany w ul. Sędziwoja.

Pobocza, o szerokości 1,5 metra, zostały wykonane z kostki betonowej. W celu dodatkowego uspokojenia ruchu, w odległości około 50 metrów od ul. Sędziwoja powstał próg zwalniający.

Koszt przebudowy wyniósł około 600 tysięcy złotych i w większości został pokryty ze środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Antoninek – Zieliniec – Kobylepole.