Była to kontynuacja remontu sprzed dwóch lat. Wówczas to wymieniliśmy nawierzchnię jezdni na odcinku od ulicy Jawornickiej do ulicy Krośnieńskiej.

Remont polegał na sfrezowaniu zdegradowanej i połatanej nawierzchni jezdni. W jej miejsce ułożone zostały nowe warstwy: wiążąca i ścieralna. Po zakończeniu robót asfaltowych trzeba było jeszcze odczekać na poprawę pogody, by można było wymalować oznakowanie poziome.

Teraz ulica ma nową nawierzchnię, oznakowanie, a przejazd obydwa się w zdecydowanie lepszych warunkach. Prace kosztowały ponad 500 tysięcy złotych.