Wiosenne nasadzenia zostały wykonane między innymi wzdłuż ul. Szymanowskiego (po północnej stronie). Przybyło tam 18 wiązowców zachodnich, 17 miłorzębów dwuklapowych, 23 kasztanowce czerwone, a także 21 topoli białych.  To dlatego, że mieszkańcy zagłosowali na projekt „Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa” w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ten sposób udało się im zdobyć 120 tysięcy złotych na nowe nasadzenia (wraz z późniejszą pielęgnacją). 

Ponadto dzięki naszej współpracy z radnymi osiedlowymi z Piątkowa drzewa zostały posadzone także w rejonie ulic Wojciechowskiego i Kurpińskiego. To 10 wiśni piłkowanych w odmianie Kanzan, cztery klony polne oraz 22 wiązowce zachodnie. Dodatkowo na ul. Szymanowskiego dosadzonych było jeszcze cztery klony pospolite. Rada Osiedla przeznaczyła na ten cel 70 tysięcy złotych (wliczona jest w to pielęgnacja). 

Warto podkreślić, że drzewa w mieście, szczególnie te rosnące przy ulicach spełniają wiele ważnych funkcji. Przede wszystkim pomagają przezwyciężać niekorzystne skutki zmian klimatycznych. Pozytywnie wpływają na mikroklimat ulic, w upalne dni, których jest coraz więcej, obniżają temperaturę na jezdni i chodnikach, dają cień przechodniom. Zmniejszają ilość pyłów i gazów w powietrzu, a zwiększają natlenienie. Zmniejszają również ryzyko podtopień i poprawią retencje wód opadowych.