W ramach projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego „Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST” została wymieniona nawierzchnia dróg dojazdowych (ramp) oraz przejść podziemnych (część rowerowa) z kostki na masę bitumiczną przy stacji PST Kurpińskiego.

Dzięki temu ruch rowerowy w tunelach jest wyraźnie odseparowany od pieszych. Zmniejszyło się ryzyko zderzenia rowerzystów z pieszymi. Łatwiej można również zjeżdżać i wyjeżdżać z tuneli - ułatwiony został wyjazd z osiedli na Piątkowie na rowerową oś wzdłuż PST.

Prace kosztowały około 420 tysięcy złotych. Analogiczne rozwiązania zostały już wprowadzone wcześniej w rejonie ul. Szymanowskiego.