Na pierwszej ze wspomnianych ulic posadzone zostały dwa klony pospolite, a niemal 146 metrów kwadratowych powierzchni obsadziliśmy krzewami, bylinami, trawami ozdobnymi. Wśród gatunków, które będą cieszyć oczy mieszkańców i przechodniów można wymienić m.in.: róże: Maxi Vita, Meteor Kordes, Alexander von Humboldt, trzmieliny Fortunea'a Sunspot, budleje Davida Nano Blue czy irgę Ursynów.

Na ul. Górna Wilda w zeszłym roku przeprowadziliśmy remont chodnika. Już wówczas przygotowane zostały miejsca pod przyszłe nasadzenia (od sklepu Rossman do ul. Dolina po wschodniej stronie). Wiosną można było rozpocząć tam stosowne prace zieleniarskie. Są już posadzone cztery platany wschodnie Minaret, a 90 metrów kwadratowych przestrzeni zostało obsadzonych: różami Meteor Kordes, irgami Ursynów oraz trzcinnikiem krótkowłosym.

Gdy zieleń podrośnie zdecydowanie poprawi się estetyka okolicy i mikroklimat ulicy. Powinno być mniej pyłów w powietrzu i lepsza retencja wód opadowych. Nie bez znaczenia jest także to, że drzewa i zieleń niska obniżają temperaturę powietrza, co jest niezwykle ważne w upalne dni.

Prace kosztowały 58 tysięcy złotych i były sfinansowane z wpływów ze strefy płatnego parkowania.

Właścicielom czworonogów przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich pupilach - szczególnie wówczas gdy potrzeby fizjologiczne załatwiają na terenach zieleni przyulicznej. Apelujemy również, by nie wyprowadzać psów na niedawno obsadzone roślinami pasy zieleni. Świeżo posadzone byliny i krzewy potrzebują czasu by się ukorzenić i wzrosnąć. Zwierzęcy mocz (w nadmiarze) uszkadza je i prowadzi do ich obumarcia. Z tego powodu, co roku, w wielu miejscach przy poznańskich ulicach trzeba usuwać uschnięte rośliny i powtarzać nasadzenia.