Zieleni przybyło na ul. Mariackiej (w okolicy ul. Krótkiej). Jeszcze przed kilku laty teren był bardzo zniszczony. Jednak jest sukcesywnie odnawiany. Znikają klepiska, są nowe chodniki.

W tym roku przybyło zieleni. Dosadzone zostały dwa platany wschodnie Minaret. Dodatkowo teren w rejonie jezdni, o powierzchni około 90 metrów kwadratowych obsadzony został dwoma odmianami róż: Flirt i Hotline. Już kolejnej wiosny, kiedy krzewy podrosną i zakwitną będą cieszyć oczy mieszkańców.

Koszt przygotowania terenu i nasadzeń to ponad 17 tysięcy złotych, a środki na ten cel, z będących w jej dyspozycji, przekazała Rada Osiedla Główna.

Właścicielom czworonogów przypominamy o obowiązku sprzątania po swoich pupilach - szczególnie wówczas gdy potrzeby fizjologiczne załatwiają na terenach zieleni przyulicznej. Apelujemy również, by nie wyprowadzać psów na niedawno obsadzone roślinami pasy zieleni. Świeżo posadzone krzewy potrzebują czasu by się ukorzenić i wzrosnąć. Zwierzęcy mocz (w nadmiarze) uszkadza je i prowadzi do ich obumarcia. Z tego powodu, co roku, w wielu miejscach przy poznańskich ulicach trzeba usuwać uschnięte rośliny i powtarzać nasadzenia.