Dyrektorzy Zarządu Dróg Miejskich przyjmują w sprawach skarg i wniosków:

  • Krzysztof Olejniczak - p.o. Dyrektora ZDM - poniedziałek, w godz.13.00–16.00
  • Radosław Ciesielski - Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami - poniedziałek, w godz. 13.00-15.00
  • Ireneusz Woźny - Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - wtorek, w godz. 7.30-9.30
  • Maciej Heilman - Zastępca Dyrektora ds. Budowy Infrastruktury Drogowej - wtorek, w godz. 7.30-9.30
  • Grzegorz Pluta, Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Ruchu - poniedziałek, w godz.12.00-14.00
  • Aleksander Pierzchała - Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy - poniedziałek, w godz.11.00 – 13.00

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w sekretariacie ZDM, tel. +48 61 647 72 73, +48 61 647 72 81. Prosimy o podanie przedmiotu sprawy, imienia, nazwiska oraz numeru telefonu.