Od zeszłego tygodnia prowadziliśmy prace na ul. Garbary na odcinku od ul. Długiej po ul. Kazimierza Wielkiego. Po obu stronach jezdni, na szerokim chodniku w miejscach, które nie były użytkowane przez kierowców i pieszych przeprowadziliśmy odbruki.

Dzięki temu uzyskana została przestrzeń, którą można było wykorzystać pod nowe nasadzenia. Szeroki i długi na prawie pięćdziesiąt metrów pas zieleni obsadzony bylinami i krzewami powstał przy drzewach rosnących naprzeciwko szpitala klinicznego.

Jednocześnie powiększone zostały misy już rosnących w wielu miejscach drzew i w ten sposób polepszone ich warunki siedliskowe.
Ostatecznie udało się posadzić dziewięć drzew (jeden platan klonolistny „Tremonia”, trzy platany wschodnie „Minaret” oraz pięć klonów polnych „Baronne”), ponad 170 krzewów róż, 600 sztuk bylin oraz krzewów niskich i 50 sztuk traw ozdobnych.

Nowa roślinność wpłynie pozytywnie na mikroklimat ulicy, obniży temperaturę na chodnikach i jezdni w letnie dni, zwiększy natlenienie, obniżając ilość pyłów w powietrzu. Nie bez znaczenia jest także polepszenie retencji wód opadowych.