Inwestycja była realizowana na odcinku od ulicy Rejtana do schodów prowadzących w kierunku linii tramwajowej. Na nieutwardzonej części wybudowana została nowa jezdnia i chodnik z kostki brukowej. Dzięki temu znacznie poprawiło to poruszanie się po ulicy.

Po południowej stronie ulicy, między posesją a drzewami, wydeptaną ścieżkę zastąpił chodnik. Przy skrzyżowaniu z ulicą Rejtana zamontowane zostały maty fakturowe dla osób z dysfunkcjami wzroku.

W ramach prac wybudowana została sieć kanalizacji deszczowej i kanał technologiczny.
Koszt prac to prawie 650 tys. złotych. Inwestycja była współfinansowana ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Winiary.