Jeszcze kilka lat temu trudno było przejść ul. Czarnieckiego. Piesi musieli przemykać między  samochodami (zdarzało się, że zaparkowanymi w kilku rzędach). Pod stopami był zniszczony chodnik, a miejsca przeznaczone na zieleń były zniszczone, rozjeżdżone przez parkujące samochody.

Jednak od kilku lat ta wildecka ulica przechodzi przeobrażenie. Impulsem było wprowadzenie strefy płatnego parkowania i zmiana organizacji ruchu. Parkowanie zostało ściągnięte z chodników na jezdnię. Dzięki temu piesi odzyskali przestrzeń, która jest im przynależna. Można było rozpocząć remonty chodników. Jednocześnie część szerokiego traktu pieszego można było odbrukować i przeznaczyć pod zieleń.

Ostatni remont na ul. Czarnieckiego zakończył się jesienią zeszłego roku. Wyremontowaliśmy chodnik po wschodniej stronie ulicy oraz odbrukowaliśmy miejsca pod zieleń.  Zgodnie z projektem posadzonych zostało 8 lip drobnolistnych, prawie 200 krzewów ozdobnych m.in. róże, budleje i lilaki,  byliny: 152 sztuk kocimiętki oraz 100 sadzonek traw ozdobnych. Na jesień, zostanie dosadzonych prawie 3500 cebulek hiacyntów.

Dzięki tym zmianom poprawiła się estetyka ulicy, zdecydowanie polepszyła retencja wód opadowych, a w letnie, upalne dni mikroklimat ulicy będzie korzystniejszy dla przechodniów.
Trzeba zaznaczyć, że prace prowadzone są w porozumieniu z Radą Osiedla Wilda, która często je współfinansuje ze środków, które ma w swojej dyspozycji.