Urządzenia akustyczne są sukcesywnie instalowane na sygnalizatorach świetlnych przy poznańskich ulicach. Ich zadaniem jest uzupełnienie sygnałów świetlnych o dźwiękowe, informujące osoby niewidome i niedowidzące o tym jakiego koloru światło emituje sygnalizator. Służy to poprawie bezpieczeństwa osób z dysfunkcjami wzroku i ułatwia przedostanie się na drugą stronę jezdni.

Od kilku dni sygnalizatory akustyczne działają na przejściu dla pieszych przez ul. Piłsudskiego przy skrzyżowaniu z ul. Dolską. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poziom głośności sygnalizatorów dostosowuje się do natężenia dźwięków otoczenia. Ponadto przyciski dla pieszych są wyposażone w system dźwiękowego naprowadzania na sygnalizator. Koszt zrealizowanych prac wyniósł 130 tysięcy złotych.