Powinien najpierw zadzwonić do straży miejskiej (tel. 986), aby upewnić się, że ta zleciła odholowanie. Jeśli strażnik potwierdzi wywózkę samochodu kierowca powinien udać się do siedziby straży na ul. Głogowskiej 26, aby odebrać zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego. Kierowca musi okazać strażnikom dokument potwierdzający własność pojazdu lub prawo do jego użytkowania.

Odholowanie pojazdu wiąże się również z kosztami, które musi ponieść kierowca:

  • 540 zł za usunięcie pojazdu o masie do 3,5 t – czyli odholowanie z miejsca objętego zakazem na parking strzeżony,
  • 32 zł za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, za każdą rozpoczętą dobę (bez pierwszej doby),
  • minimum 100 zł mandatu karnego nakładanego przez funkcjonariusza straży (wysokość mandatu wynika z taryfikatora), za parkowanie niezgodnie z obowiązującym oznakowaniem.  


Warto podkreślić, że kierowca będzie musiał ponieść koszty przyjazdu lawety (480 zł) nawet wtedy, gdy w dniu obowiązywania zakazu zatrzymywania będzie chciał przeparkować pojazd jeszcze przed przyjazdem lawety na miejsce, ale straż miejska zdąży już wydać dyspozycje o odholowaniu pojazdu.

Na taryfę ulgową może liczyć kierowca, który zaparkował samochód na danej ulicy jeszcze przed ustawieniem znaków zakazu zatrzymywania i nie używał go aż do dnia rozpoczęcia prac i usuwania pojazdów. Oznacza to, że kierowca mógł nie wiedzieć o zmianie oznakowania, ponieważ nie poruszał się samochodem. W takim przypadku, jeśli pojazd zostanie odholowany, właściciel lub użytkownik pojazdu może złożyć odwołanie do Zarządu Dróg Miejskich (mail: zdm@zdm.poznan.pl), który sprawdzi dokumentację fotograficzną.

Opłaty za odholowanie i postój pojazdu na parkingu strzeżonym kierowcy muszą uiszczać przelewem na konto Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, a mandat karny opłacać na rachunek wskazany przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Aby odebrać pojazd z parkingu strzeżonego kierowca musi okazać następujące dokumenty:

  • zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu wydane przez straż miejską,
  • dokument potwierdzający własność pojazdu lub uprawniający do jego używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, karta pojazdu, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe),
  • dokument potwierdzający tożsamość.


Jak widać ignorowanie znaków drogowych może sporo kosztować. Apelujemy zatem, by zwracać baczną uwagę na oznakowanie, które jest montowane na poznańskich ulicach. By uniknąć kłopotów i dodatkowych kosztów wystarczy przestrzegać znaków drogowych.