Przeglądając medialne doniesienia o pożarach w Poznaniu można znaleźć wiele artykułów o gaszeniu kontenerów na starą odzież. Często są one ustawiane gdzie popadnie, bez zgody właściciela czy zarządcy terenu i wiedzy okolicznych mieszkańców. 

Nierzadko charakteryzują się złym stanem wizualnym oraz stanem techniczny (poniszczone, podziurawione, z wyrwanymi ściankami). Szpecą okolicę, a dodatkowo w ich najbliższym otoczeniu zaczynają zalegać śmieci – podrzucane, czy też wyciągane z kontenerów

Dlatego rozpoczęliśmy ewidencjonowanie kontenerów, a część z nich została usunięta z pasów drogowych znajdujących się w gestii Zarządu Dróg Miejskich. Informacje o planowanych usunięciach zamieszczamy na naszej stronie w zakładce: Pojemniki umieszczone bez zezwolenia zarządcy drogi.

Właściciel jest zobowiązany do jego natychmiastowego usunięcia. W przeciwnym razie, na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, pojemnik zostanie usunięty przez służby miejskie w określonym przez zarządcę drogi terminie. Trafi do magazynu ZDM z którego będzie mógł zostać zabrany przez właściciela dopiero po zakończeniu procedury (związanej z opłatami) za nielegalne zajęcie pasa drogowego. 

Informacje o zasadach zajęcia pasa drogowego są dostępne na: https://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-spraw-prowadzonych-przez-zdm