Dzięki nowemu przejazdowi powstało połącznie infrastruktury rowerowej biegnącej wzdłuż ulicy Dąbrowskiego. Umożliwia to mieszkańcom wygodny, spójny przejazd jedną z głównych tras z Programu Rowerowego (od ulicy Skalskiego na Woli, aż do ulicy Żeromskiego i dalej). Tym samym rowerzyści mogą bezpieczniej i sprawnie przemieszczać się w kolejnej części miasta.

Dodatkowo, prace objęły przejście dla pieszych przez ul. Szpitalną. Zostało ono dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. Obniżyliśmy krawężniki oraz zamontowaliśmy maty fakturowe dla osób niedowidzących i niewidomych. Zmodernizowana jest także sygnalizacja świetlna.

Przygotowane zostały również tereny pod przyszłe nasadzenia zieleni.

Całkowity koszt budowy to prawie 860 tys. złotych. Inwestycja została sfinansowana ze środków Zarządu Dróg Miejskich oraz dzięki poprawce budżetowej (byłej) radnej Anny Wilczewskiej.