Szanowni Państwo,
w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz poprawy obsługi klienta w wydziałach Urzędu Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

*
Ocena pracy Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu

1. Rodzaj załatwianej sprawy:

2. Ocena aspektów pracy:

3. Ocena przestrzegania przez pracowników zasad etycznych:

4. Państwa oczekiwania/uwagi