To jedna z lokalnych ulic, ale o dużym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Nią dojeżdża się do jednej z głównych dróg w okolicy, czyli ul. Krańcowej. O konieczności ułożenia nowej w nawierzchni w miejsce zniszczonej zadecydował lokalny samorząd, który wskazał prace jako potrzebne do wykonania.

Teraz kierowcy i rowerzyści mogą wygodniej poruszać się po wyremontowanej jezdni. Prace kosztowały 90 tysięcy złotych i zostały sfinansowane ze środków, które do swojej dyspozycji ma Rada Osiedla Warszawskie – Pomet -  Maltańskie.