Pojemniki umieszczone są bez zezwolenia zarządcy drogi.

Właściciel jest zobowiązany do jego natychmiastowego usunięcia. W przeciwnym razie, na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, pojemnik zostanie usunięty przez służby miejskie w określonym przez zarządcę drogi terminie.

Pojemnik został usunięty przez ZDM z pasa drogowego w czerwcu 2024 r.