Ogródek gastronomiczny:

Może być wyposażony w stoliki, krzesła, parasole, kosz na śmieci, potykacz lub pulpit z menu, pomocnik kelnerski oraz zieleń liściastą w donicach. Umożliwia zwiększenie liczby miejsc w ramach funkcjonującego lokalu gastronomicznego, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji lokalu.

Stoisko promocyjne:

To jeden rząd stolików i krzeseł przy elewacji budynku. Może być wyposażone w potykacz lub pulpit z menu oraz zieleń liściastą w donicach. Bez parasola. Umożliwia działalność handlowo-gastronomiczną przed lokalami, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji.

Jak złożyć wniosek

  • Pobierz wniosek z naszej strony lub osobiście z kancelarii ZDM (ul. Wilczak 17)
  • Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty
  • Do wniosku dołącz:

- mapę nieaktualizowaną w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy itp.
- pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
- dane rejestrowe firmy
- pozytywną opinię Sanepidu
- w przypadku zamiaru zajęcia miejsca parkingowego dodatkowo należy:
a/ uzyskać pozytywną opinię właściwej rady osiedla
b/przygotować projekt czasowej zmiany organizacji ruchu
c/uzyskać zatwierdzenie projektu organizacji ruchu przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (Oddział Miejskiego Inżyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań, email:mir@um.poznan.pl)
d/zawiadomić o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu zgodnie z pouczeniem Miejskiego Inżyniera Ruchu

  • Złóż wniosek w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu

 

Ważne:

  • Zezwolenia udzielane są w przypadku, gdy pozwalają na to uwarunkowania techniczne i prawne.
  • Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 30 dni (zgodnie z k.p.a.).
  • W obrębie ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych nie można umieszczać elementów innych niż zatwierdzone.
  • Należy zapewnić dostępność i możliwość korzystania z ogródków osobom z niepełnosprawnościami.

Ogródki gastronomiczne funkcjonować mogą od 1 kwietnia do 31 października. Stoiska promocyjne funkcjonować mogą cały rok.

 

Ile to kosztuje?

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty – według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania (nr XLV/469/IV/2004 r. ze zmianami).

Ogródki i stoiska promocyjne

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

1,00 zł

strefa staromiejska*

0,80 zł

                    strefa śródmiejska

0,60 zł

                    strefa pośrednia

0,40 zł

                    strefa peryferyjna

 

Opłaty obowiązujące w sezonie zimowym: listopad – marzec

Tylko stoiska promocyjne

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

0,50 zł

strefa staromiejska*

0,40 zł

                    strefa śródmiejska

0,30 zł

                    strefa pośrednia

0,20 zł

                    strefa peryferyjna

*Strefa staromiejska – obejmuje obszar ograniczony ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego

Szczegółowe informacje:

tel. 61 647 72 53 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30 - 15.00)
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule „OGRÓDEK GASTRONOMICZNY”
Biuletyn Informacjji Publicznej

 

Ulotka do pobrania