Informacje dotyczące 2024 roku:

W 2024 roku tzw. sezon ogródkowy został wydłużony o 2 miesiące. Restauratorzy mogą wystawiać swoje ogródki gastronomiczne w terminie od 15 marca do 31 grudnia. Stoiska promocyjne  nadal mogą być lokalizowane przez cały rok. 

Przygotowany w 2020 roku pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym, skierowany do właścicieli lokali obowiązuje również w 2024 roku.

Pakiet zawiera następujące propozycje:

 • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator jest zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
 • ogródki „satelitarne” dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach.
 • ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne mogą być lokalizowane na szerokości większej niż szerokość lokalu gastronomicznego (jednak nie większej niż lokali sąsiadujących).

Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego. Wnioski takie należy składać na adres: plastykmiejski@zdm.poznan.pl. Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie, że nie ulegają zmianie wytyczne dotyczące estetyki ogródków gastronomicznych. W tym sezonie należy także szczególnie dbać o porządek w ogródkach i w ich najbliższym otoczeniu.

Nie zmieniają się również procedury uzyskiwania zgody na lokalizację ogródków i stoisk w pasie drogowym. Szczegółowe informacje poniżej lub można kontaktować się z pracownikami ZDM:

 • w sprawie opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki – tel. 61 62 86 571 lub 607 832 288 (w godz. 7.30-15.30);
 • w sprawie wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego – tel. 61  62 86 596  (w godz. 12:00- 15:00).

 

Ogródek gastronomiczny:

Może być wyposażony w stoliki, krzesła, parasole, kosz na śmieci, potykacz lub pulpit z menu, pomocnik kelnerski oraz zieleń liściastą w donicach. Umożliwia zwiększenie liczby miejsc w ramach funkcjonującego lokalu gastronomicznego, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji lokalu.


Stoisko promocyjne:

To jeden rząd stolików i krzeseł przy elewacji budynku. Może być wyposażone w potykacz lub pulpit z menu oraz zieleń liściastą w donicach. Bez parasola. Umożliwia działalność handlowo-gastronomiczną przed lokalami, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji.


Jak złożyć wniosek:

 • pobierz wniosek z naszej strony lub osobiście z kancelarii ZDM (ul. Wilczak 17)
 • wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty:

- mapę nieaktualizowaną w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją. Można ją nabyć w Zarządzie Geodezji i katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 22.
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy itp.
- pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta (plastykmiejski@zdm.poznan.pl)
- dane rejestrowe firmy
- pozytywną opinię Sanepidu.

 • złóż wniosek mailowo na adres zdm@zdm.poznan.pl lub w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.


Ile to kosztuje?

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty – według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania (nr XLV/469/IV/2004 r. ze zmianami).

 

Ogródki i stoiska promocyjne od 15 marca do 31 grudnia

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

1,00 zł

strefa staromiejska

0,80 zł

                    strefa śródmiejska

0,60 zł

                    strefa pośrednia

0,40 zł

                    strefa peryferyjna

 

Stoiska promocyjne od 1 listopada

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

0,50 zł

strefa staromiejska

0,40 zł

                    strefa śródmiejska

0,30 zł

                    strefa pośrednia

0,20 zł

                    strefa peryferyjna

 

Podział na strefy:

a) strefa staromiejska – obejmuje obszar ograniczony ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, plac Bernardyński, Zielona, por. Janiny Lewandowskiej, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego;

b) strefa śródmiejska - obejmuje obszar ograniczony ulicami: Podgórna, por. Janiny Lewandowskiej, Zielona, plac Bernardyński, Garbary, Strzelecka, Królowej Jadwigi, Matyi, Most Dworcowy, Roosevelta, Nowowiejskiego, Solna, Aleje Marcinkowskiego;

c) strefa pośrednia – obejmuje  obszar przylegający do strefy staromiejskiej i śródmiejskiej, ograniczony ulicami: Lechicka, Witosa, Niestachowska, Żeromskiego, Przybyszewskiego, Reymonta, Hetmańska, Żegrze, Chartowo, Dymka, Browarna, Światopełka, Warszawska, Wyszyńskiego oraz rzekami Cybiną i Wartą od mostu Mieszka I do mostu Lecha;

d) strefa peryferyjna – obejmuje obszar pomiędzy strefą pośrednią a granicą miasta Poznania.

Pasy drogowe ulic wyznaczających granice stref należą do tej przylegającej strefy, w której obowiązuje wyższa stawka opłaty.

 

Kiedy mogą być czynne:

Ogródki gastronomiczne i stoiska promocyjne mogą funkcjonować w następujących godzinach:

 • w strefie staromiejskiej ograniczonej ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego:

1)    od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 6:00 do godz. 24:00 w danym dniu, a w przypadku, gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, od godz. 6:00 do godz.2:00 dnia następnego,

2)    w piątki i soboty od godz. 6:00 do godz. 2:00 dnia następnego,

3)    dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww. godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych, jako czasu potrzebnego na ich zamknięcie.

 • poza strefą staromiejską w następujący sposób:

1) w dniach od poniedziałku do czwartku i w niedziele od godz. 6:00 do godz. 22:00 w danym dniu, a w przypadku gdy dniem następnym jest dzień ustawowo wolny od pracy, od godz. 6:00   
    do godz. 23:00 w danym dniu,

2) w piątki i soboty od godz. 6:00 do godz. 23:00 w danym dniu,

3) w dniach w których czas funkcjonowania ogródków gastronomicznych  i stoisk promocyjnych ustalono od godz. 6:00 do godz. 23:00 dopuszcza się doliczenie dodatkowych 30 minut do ww.
    godzin funkcjonowania ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych, jako czasu potrzebnego na ich zamknięcie.

 

Ważne:

 • Zezwolenia udzielane są w przypadku, gdy pozwalają na to uwarunkowania techniczne i prawne.
 • Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 30 dni (zgodnie z k.p.a.).
 • W obrębie ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych nie można umieszczać elementów innych niż zatwierdzone.
 • Należy zapewnić dostępność i możliwość korzystania z ogródków osobom z niepełnosprawnościami.
 • W ogródkach gastronomicznych i stoiskach promocyjnych zobowiązuje się Wnioskodawców do umieszczenia na stolikach informacji o godzinach działania ogródka gastronomicznego lub stoiska promocyjnego, jeśli lokal do którego przynależy lokal ogródek, jest czynny dłużej niż do godziny 22.00.

 

Szczegółowe informacje:

estetyka stoiska - tel. 61  628 65 71 
​zajęcie pasa drogowego - 61 647 72 53 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 7.30.00 - 15.00)
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule Ogródek gastronomiczny.
 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania Nr 152/2023/P z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad lokalizacji sezonowych ogródków gastronomicznych lub stoisk promocyjnych na gruntach stanowiących własność Miasta Poznania lub zarządzanych przez Miasto Poznań i miejskie jednostki organizacyjne, w tym w pasie drogowym dróg publicznych zarządzanych przez Miasto Poznań - link do zarządzenia.

Ogródki letnie - wytyczne estetyczne: link do szczegółowych informacji