Informacje dotyczące 2020 roku:

ZDM przygotował pakiet preferencyjnych zasad dotyczących lokalizacji ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych w pasie drogowym, skierowany do właścicieli barów, kawiarni i restauracji. Ma wspomóc przedsiębiorców i zachęcić ich do wznowienia usług, jak tylko rząd złagodzi obostrzenia sanitarne.

Pakiet zwiera następujące propozycje:

 • zmniejszenie opłat za wynajem powierzchni w pasie drogowym. Jeden grosz za metr kwadratowy do 30 czerwca i 50% obecnej stawki za następne miesiące tego sezonu.
 • lokalizacja ogródków na miejscach parkingowych przed lokalami gastronomicznymi (dotyczy obszarów objętych strefą zamieszkania lub tempo 30). Restaurator zostanie zwolniony z obowiązku przygotowywania, zatwierdzenia i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu związanej z ustawianiem ogródka na miejscach parkingowych. Obowiązki te przejmie Zarząd Dróg Miejskich w porozumieniu z Miejskim Inżynierem Ruchu po złożeniu wniosku przez restauratora;
 • ogródki „satelitarne” dla lokali pozbawionych możliwości lokalizacji ogródka gastronomicznego bezpośrednio przez lokalem. Ta propozycja umożliwi lokalizację ogródka w pewnym oddaleniu od lokalu, we wskazanych przez restauratorów i zaakceptowanych przez ZDM miejscach np. na skwerach;
 • abolicja dla restauratorów, którzy otrzymali więcej niż dwa mandaty. Restauratorzy, którzy w sezonie 2019 otrzymali więcej niż dwa mandaty (zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 158/2020/P z dnia 26 lutego 2020r. ze zm.) będą mogli wystawić ogródki gastronomiczne lub stoiska promocyjne w 2020 roku. Zgoda taka może jednak zostać cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, jeśli restaurator ponownie zostanie ukarany mandatem za nieprzestrzeganie przepisów porządkowych. 

Zainteresowanych restauratorów prosimy o zapoznanie się z propozycjami i przesyłanie wniosków o opinię Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki dotyczącą ogródka lub stoiska promocyjnego bez zbędnej zwłoki. Wnioski takie należy składać na adres: plastykmiejski@zdm.poznan.pl. Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednocześnie, że nie ulegają zmianie wytyczne dotyczące estetyki ogródków gastronomicznych. W tym sezonie należy także szczególnie dbać o porządek w ogródkach i w ich najbliższym otoczeniu.

Nie zmieniają się również procedury uzyskiwania zgody na lokalizację ogródków i stoisk w pasie drogowym.  Szczegółowe informacje poniżej lub można kontaktować się z pracownikami ZDM:

 • w sprawie opinii Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki – tel. 61 62 86 571 lub 607 832 288 (w godz. 7.30-15.30);
 • w sprawie wydawanych decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego – tel. 61  62 86 596  (w godz. 12:00- 15:00).

 

Ogródek gastronomiczny:

Może być wyposażony w stoliki, krzesła, parasole, kosz na śmieci, potykacz lub pulpit z menu, pomocnik kelnerski oraz zieleń liściastą w donicach. Umożliwia zwiększenie liczby miejsc w ramach funkcjonującego lokalu gastronomicznego, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji lokalu.

Stoisko promocyjne:

To jeden rząd stolików i krzeseł przy elewacji budynku. Może być wyposażone w potykacz lub pulpit z menu oraz zieleń liściastą w donicach. Bez parasola. Umożliwia działalność handlowo-gastronomiczną przed lokalami, poprzez okresowe zajęcie na ten cel pasa drogowego drogi publicznej na szerokość elewacji.

Jak złożyć wniosek

 • Pobierz wniosek z naszej strony lub osobiście z kancelarii ZDM (ul. Wilczak 17)
 • Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty
 • Do wniosku dołącz:

- mapę nieaktualizowaną w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt własności, umowę najmu, dzierżawy itp.
- pozytywną opinię Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta
- dane rejestrowe firmy
- pozytywną opinię Sanepidu.

 • Złóż wniosek w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17 w Poznaniu.

Ważne:

 • Zezwolenia udzielane są w przypadku, gdy pozwalają na to uwarunkowania techniczne i prawne.
 • Wniosek podlega rozpatrzeniu w terminie do 30 dni (zgodnie z k.p.a.).
 • W obrębie ogródków gastronomicznych i stoisk promocyjnych nie można umieszczać elementów innych niż zatwierdzone.
 • Należy zapewnić dostępność i możliwość korzystania z ogródków osobom z niepełnosprawnościami.

Ogródki gastronomiczne funkcjonować mogą od 15 marca do 31 października. Stoiska promocyjne funkcjonować mogą cały rok.


Ile to kosztuje?

Za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty – według stawek uchwalonych przez Radę Miasta Poznania (nr XLV/469/IV/2004 r. ze zmianami).

Ogródki i stoiska promocyjne do 30 czerwca 2020 r.

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

0,01 zł

strefa staromiejska*

0,01 zł

                    strefa śródmiejska

0,01 zł

                    strefa pośrednia

0,01 zł

                    strefa peryferyjna

 

Ogródki i stoiska promocyjne od 1 lipca do 31 października 2020 r.

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

0,50 zł

strefa staromiejska*

0,40 zł

                    strefa śródmiejska

0,30 zł

                    strefa pośrednia

0,20 zł

                    strefa peryferyjna

Opłaty obowiązujące w sezonie zimowym:

Tylko stoiska promocyjne od 1 listopad – 31 marca

(stawki opłat za 1 m² za 1 dzień; opłaty zróżnicowane wg stref)

0,50 zł

strefa staromiejska*

0,40 zł

                    strefa śródmiejska

0,30 zł

                    strefa pośrednia

0,20 zł

                    strefa peryferyjna

*Strefa staromiejska – obejmuje obszar ograniczony ulicami: Solna, Wolnica, Małe Garbary, Garbary, Podgórna, Aleje Marcinkowskiego

Szczegółowe informacje:

tel. 61  62 86 596 (poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 12.00 - 15.00)
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl z dopiskiem w tytule Ogródek gastronomiczny.
Biuletyn Informacjji Publicznej