- Z roku na rok przeznaczamy coraz więcej środków na poprawę bezpieczeństwa pieszych, w tym właśnie na doświetlanie przejść. W 2022 r. było to około 600 tysięcy złotych, w 2023 już ponad milion. W tym roku zarezerwowaliśmy na ten cel ponad 2 miliony - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. - Doświetlając kolejne przejścia, poprawiamy widoczność pieszych. We wskazaniu konkretnych miejsc dużą rolę odgrywają miejscy i osiedlowi radni oraz sami mieszkańcy.

W ubiegłym roku podpisano umowy na montaż dodatkowego oświetlenia na 24 przejściach dla pieszych. Większość prac została zakończona w 2023 roku. Na początku tego roku doświetlonych zostało osiem lokalizacji, m.in: na ulicach Umultowskiej (pomiędzy przystankami os. Batorego Pływalnia), Bobrzańskiej (przy Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej), Kurlandzkiej (przy skrzyżowaniu z ul. Dziadoszańską) czy Głuszyna. W trakcie realizacji są jeszcze przejścia na ulicy Naramowickiej (przy skrzyżowaniu z ul. Migdałową) oraz Krygowskiego (przy parkingach Wydziału Geografii UAM).

- W tym roku planujemy poprawić bezpieczeństwo pieszych na kolejnych 26 „zebrach” w ramach miejskiego programu doświetleń, z którego zainteresowane rady osiedla otrzymują 50 procent dofinansowania - wyjaśnia Radosław Ciesielski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. - Na tegoroczne doświetlenia mamy zabezpieczone 2,1 mln złotych. Prace będą prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - dodaje.

O uzyskanie dofinansowania ubiegały się 33 rady osiedla, a do realizacji zostało w tym roku wybranych 26 miejsc. Pierwsze postępowanie zostało już ogłoszone. Oferenci mają czas do 22 marca. Przetarg dotyczy siedmiu przejść:
•    ul. Murawa przy ul. Hercena
•    ul. Sianowskiej przy ul. Kościerzyńskiej
•    ul. Mieleszyńskiej przy ul. Otwartej
•    ul. Strzegomskiej na wysokości ul. Gałczyńskiego
•    ul. Inflancka przy Przedszkolu nr 53 im. Koszałka Opałka
•    ul. Literacka przy wjeździe w ul. Ludwiki Dobrzyńskiej - Rybickiej
•    al. Niepodległości przy ul. Św. Barbary.

Kolejne przetargi są w przygotowaniu. 

Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów Zarządu Dróg Miejskich, który doświetla każdego roku co najmniej kilkanaście „zebr”, położonych w różnych częściach miasta.

Montowane na niższych słupach oprawy kierują strumień światła pod odpowiednim kątem bezpośrednio na przejście dla pieszych, co sprawia, że przechodząca przez nią osoba jest po zmroku lepiej widoczna dla zbliżającego się kierowcy, a co za tym idzie - bezpieczniejsza.

Przejścia doświetlone na początku 2024 r.:
•    ul. Bobrzańska przy JRG -7
•    ul. Piaśnicka - przy Orlim Gnieździe
•    ul. Główna przy sklepie Aldi
•    ul. Głuszyna 134 przy przystanku Głuszyna
•    ul. Garaszewo przy Rudzkiej
•    ul. Kurlandzka przy ul. Dziadoszańskiej
•    ul. Umultowska pomiędzy przystankami os. Batorego Pływalnia
•    ul. Strzeszyńska 32/34.