Prace prowadzone były na ponad dwustumetrowym odcinku od ulicy Jesiennej do ulicy Swoboda. W ich trakcie usunięto starą i zniszczoną nawierzchnia jezdni. W jej miejsce ułożyliśmy nową (składającą się z warstwy wyrównawczej i ścieralnej). Dzięki temu kierowcy i rowerzyści mogą o wiele wygodniej przemieszczać się po tej grunwaldzkiej ulicy.

Koszt prac to 250 tys. złotych, z czego 175 tys. pochodzi ze środków Rady Osiedla Grunwald Północ.