Prezentujemy projekt drogowy pn. "Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Czechosłowackiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Modrzewiową do skrzyżowania z ul. Łozową w Poznaniu”.

Prosimy o przesyłanie uwag, opinii, wniosków w terminie do 2 września 2011 roku. Wszystkie uwagi są cenne i mile widziane.