Przedstawiamy „Katalog nawierzchni chodników Poznania, etap I – Stare Miasto”. Zgodnie
z założeniem katalog ma stanowić materiał pozwalający inwestorom zapoznać się
z wytycznymi dotyczącymi nawierzchni chodników. Stworzenie katalogu ma na celu poprawienie stanu technicznego chodników w centrum miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni miejskiej.
Prosimy o zapoznanie się z „Katalogu nawierzchni chodników Poznania, etap I”. Uwagi, opinie, wnioski prosimy przesyłać w terminie do 31 stycznia 2014 roku.