Modernizacja skrzyżowania dotyczy zmian w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu, które wymuszają przeprowadzenie korekty geometrii skrzyżowania. Przewiduje się przebudową istniejących ciągów dla pieszych i realizacje ścieżek dla rowerzystów.

Prosimy o zapoznanie się z projektem i przesyłanie maili z uwagami w terminie do 17 października 2012 roku.