Rozbudowa ronda Rataje - warianty
Stan istniejący - wariant 0

Obecnie cały ruch (tramwajowy i autobusowy, samochodowy, pieszy i rowerowy) odbywa się w poziomie terenu. Ruch na rondzie sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Rozbudowa ronda - wariant 1

Wariant zakłada rozbudowę, która polega na prowadzeniu ruchu tramwajowego i samochodowego na poziomie terenu (poziom 0). Natomiast ruch pieszy i rowerowy odbywałby się poniżej poziomu terenu (poziom -1).
Ponadto w ramach rozbudowy powstaną pasy dla autobusów (tzw. buspasy) oraz torowiska tramwajowo-autobusowe. Podziemne przejścia zapewnią bezkolizyjne dojścia piesze oraz przejazdy rowerowe do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych (zmiana lokalizacji przystanków na ul. Jana Pawła II i L. Zamenhofa). Poszerzony zostanie przekrój jezdni na obwiedni ronda oraz na jego wlotach. W celu ograniczenia oddziaływania hałasu w sąsiedztwie ronda zlokalizowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdniach zostanie ułożona tzw. cicha nawierzchnia. Ruchem na rondzie będzie sterować sygnalizacja świetlna.

Szacunkowy koszt: 95 mln zł

Rozbudowa ronda - wariant 2
Ruchu samochodowy odbywać się będzie w poziomie terenu (poziom 0). Natomiast ruch tramwajowy, pieszy
i rowerowy będzie odbywać się poniżej poziomu terenu (poziom -1).
Ponadto w ramach rozbudowy powstaną podziemne przejścia, które zapewnią dojścia piesze oraz przejazdy rowerowe do: dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz przystanków tramwajowych (zakłada się zmianę lokalizacji przystanków oraz dodatkowe przystanki na ul. Jana Pawła II
i L. Zamenhofa). Poszerzony zostanie przekrój jezdni na obwiedni ronda oraz na jego wlotach. W celu ograniczenia oddziaływania hałasu w sąsiedztwie ronda powstaną ekrany akustyczne, a na jezdniach zostanie ułożona tzw. cicha nawierzchnia. Ruchem na rondzie (poziom 0) oraz pod rondem (poziom -1) będzie sterować sygnalizacja świetlna.

Szacunkowy koszt: 140 mln zł

Rozbudowa ronda - wariant 3
Wariant zakłada, że ruch tramwajowy, autobusowy, pieszy i rowerowy odbywać się będzie w poziomie terenu. Natomiast ruch samochodowy odbywałby się poniżej poziomu terenu (poziom -1) oraz w poziomie terenu (poziom 0), lecz tylko w relacji w prawo. Ponadto w ramach rozbudowy powstaną naziemne przejścia, które zapewnią dojścia piesze oraz przejazdy rowerowe do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz przystanków tramwajowych (zmiana lokalizacji przystanków na ul. Jana Pawła II i L. Zamenhofa). Przekrój jezdni na obwiedni ronda oraz na jego wlotach (poziom -1) odpowiada przekrojom istniejącym. Dodatkowo, na poziomie terenu (poziom 0) zostaną zlokalizowane jednopasowe jezdnie (łącznice) oraz obwiednia ronda. Po obwiedni będzie odbywać się ruch autobusowy, natomiast ruch samochodowy będzie możliwy tylko w relacji w prawo po łącznicach.W celu ograniczenia oddziaływania hałasu w sąsiedztwie ronda zlokalizowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdniach zostanie ułożona tzw. cicha nawierzchnia. Ruch na rondzie (poziom 0) oraz pod rondem (poziom -1) sterowany byłby za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Szacunkowy koszt: 160 mln

Rozbudowa ronda - wariant 4
Wariant zakłada rozbudowę, która polega na prowadzeniu ruchu tramwajowego i samochodowego na poziomie terenu (poziom 0). Natomiast ruch pieszy i rowerowy odbywałby się poniżej poziomu terenu (poziom -1).
Ponadto w ramach rozbudowy powstaną torowiska tramwajowo-autobusowe (TTA) oraz podziemne przejścia, które zapewnią dojścia piesze oraz przejazdy rowerowe do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz przystanku tramwajowego. Wewnątrz ronda zaplanowano jeden podwójny przystanek tramwajowy. Poszerzony zostanie przekrój jezdni na obwiedni ronda (w kształcie elipsy) oraz na jego wlotach. W celu ograniczenia oddziaływania hałasu w sąsiedztwie ronda zlokalizowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdniach zostanie ułożona tzw. cicha nawierzchnia. Ruchem na rondzie (poziom 0) oraz pod rondem (poziom -1) sterować będzie sygnalizacja świetlna.

Szacunkowy koszt: 97 mln zł

Rozbudowa ronda - wariant 5
Wariant zakłada rozbudowę, która miałaby polegać na prowadzeniu ruchu tramwajowego, autobusowego, pieszego i rowerowego w poziomie terenu (poziom 0). Natomiast ruch samochodowy odbywałby się poniżej poziomu terenu (poziom -1). Wariant przewiduje budowę torowiska tramwajowo-autobusowe oraz przejść naziemnych, które zapewnią dojścia piesze oraz przejazdy rowerowe do dworca autobusowego, os. Piastowskiego, os. Oświecenia, planowanego CH Łacina oraz przystanku tramwajowego. Wewnątrz ronda zostanie zlokalizowany jeden podwójny przystanek dla tramwajów oraz autobusów. Poszerzony zostanie przekrój jezdni na obwiedni ronda (w kształcie elipsy) oraz na jego wlotach. W celu ograniczenia oddziaływania hałasu w sąsiedztwie ronda zlokalizowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdniach zostanie ułożona tzw. cicha nawierzchnia. Ruchem na rondzie (poziom 0) oraz pod rondem (poziom -1) będzie sterować sygnalizacja świetlna.

Szacunkowy koszt: 167 mln

Prosimy o przesyłanie maili z uwagami, wnioskami i opiniami w terminie do piątku, 23 listopada 2012 roku.