Koncepcja rozbudowy ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Klaudyny Potockiej do ulicy Gąsiorowskich

Zapraszamy do zapoznania się z projektem rozbudowy ulicy Kolejowej a następnie prosimy o przesyłanie maili z opiniami na temat projektu drogowego w terminie do 4 stycznia 2013 roku.

Zakres opracowania obejmuje między innymi:
• przebudowę nawierzchni ulicy Kolejowej,
• wykonanie skrzyżowań wyniesionych,
• wykonanie progów zwalniających,
• wykonanie wydzielonych miejsc postojowych,
• budowę chodników z betonowej kostki brukowej,
• przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
• ułożenie krawężników i obrzeży,
• plantowanie nieutwardzonych terenów i obsianie trawą,
• przebudowę infrastruktury technicznej,
• przebudowę oświetlenia ulicznego,
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
• budowę kanału technologicznego,
• wycinkę drzew po zachodniej stronie ulicy.
Rozbudowie podlega ulica Kolejowa na długości około 1, 1 kilometra.