Remont ulic Wenecjańskiej i Ciasnej

Zapraszamy do zapoznania się z projektem remontu ulic Wenecjańskiej i Ciasnej. Remont polega na wymianie i uzupełnieniu nawierzchni jezdni i chodników, ułożeniu i uzupełnieniu krawężników, regulacji rzędnych studni i punktów rewizyjnych.
Projektowany remont układu drogowego został uzgodniony z Miejskim konserwatorem zabytków.
Prosimy o przesyłanie maili z uwagami i opiniami dotyczącymi projektu w terminie do 4 stycznia 2013 roku.