Krzysztof Ratajczak - naczelnik, tel. 61 647 72 48

  • Zimowe i letnie utrzymanie ulic (przyjmowanie zgłoszeń), tel. 61 647 72 31

Jeżyce i Wilda, tel.61 647 72 45
Grunwald, tel. 61 647 75 76
Stare Miasto, tel. 61 647 73 05
Nowe Miasto, tel. 61 647 72 31

  • Oświetlenie drogowe i iluminacje, tel. 61 647 72 15, 61 647 72 27
  • Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego - całodobowo, tel. 61 88 45 777 - Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 606 482 651 - konserwator oświetlenia w administracji ZDM
  • Opłaty za kanalizację deszczową, ewidencja kanalizacji deszczowej, przyłącza oraz odprowadzanie ścieków deszczowych z terenów nieruchomości, tel.61 647 72 24, 61 647 72 98, 61 647 72 99
  • Kanalizacja deszczowa, tel. 61 628 65 77
  • Eksploatacja miejskiej sieci kanalizacyjnej, przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych, tel. 61 647 72 20