Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego - całodobowo, tel. 61 88 45 777 - Enea Oświetlenie Sp. z o.o., 606 482 651 - konserwator oświetlenia w administracji ZDM

Niedrożność i uszkodzenie ulicznych studzienek ściekowych oraz włazów kanalizacji deszczowej – Pogotowie Wodociągowe AQUANET S.A. tel. 994.