Izabella Kasprzak - naczelnik, tel. 61 647 72 29

  • Handel i ogródki Stare Miasto i Wilda, tel. 61 647 72 53
  • Handel i ogródki Nowe Miasto, Grunwald i Jeżyce, tel. 61 647 72 96
  • Reklama, tel. 61 647 72 96
  • Zajęcie pasa drogowego:

Stare Miasto, tel. 61 647 72 39
Wilda, tel. 61 628 65 78
Jeżyce, tel. 61 647 72 90
Grunwald, tel. 61 647 72 47
Nowe Miasto, tel. 61 647 72 89

  • Zajęcia pasa drogi wewnętrzne, faktury, tel.61 647 72 94
  • Własność działek, pas drogowy, tel. 61 647 72 95
  • Ewidencja, przejazdy nienormatywne, tel. 61 647 72 69
  • Zajęcie pasa bez zezwolenia (kary), tel. 61 647 75 79, 61 647 72 46

    Uwaga: w środy praca w terenie, prowadzenie spraw bieżących.