​Zgłoszenia awarii - całodobowo: tel. 61 661 44 02, 661 44 46, 64 65 450, 795 525 660