Mariusz Filewicz – naczelnik wydziału, tel. 61 62 86 554

  •          opiniowanie projektów w zakresie estetyki przestrzeni publicznej (mała architektura, meble miejskie, nawierzchnie chodników) oraz standardów dostępności - tel. 61 62 86 554
  •          opiniowanie projektów w zakresie estetyki przestrzeni publicznej (sezonowe ogródki gastronomiczne i wydarzenia) - tel. 61 62 86 571, email: plastykmiejski@zdm.poznan.pl
  •          opiniowanie projektów rewitalizacyjnych - tel. 61 64 77 225

    Więcej na temat wymogów dotyczących przestrzeni publicznej można znaleźć na http://www.poznan.pl/mim/main/wydzial-przestrzeni-publicznej-i-estetyki,p,3842,37602,46704.html