Więcej na temat wymogów dotyczących przestrzeni publicznej można znaleźć na http://www.poznan.pl/mim/main/wydzial-przestrzeni-publicznej-i-estetyki,p,3842,37602,46704.html