Sławomir Idziak, naczelnik

adres: ul. Pułaskiego 9, Poznań
tel. 61 646 33 44 (poprzez infolinię POznań*Kontakt czynną w godz. 7.30-20.00)
email: zdmwp@zdm.poznan.pl
godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 7.00-15.00.

Kasy - ul. Pułaskiego 9 i Wilczak 17 są czynne
poniedziałek w godz. 8.00-17.30, 
wtorek - piątek w godz. 8.00-15.30.