adres: ul. Pułaskiego 9, Poznań
(adres do korespondencji Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Kasy - ul. Pułaskiego 9, są czynne
poniedziałek w godz. 8.00-17.30, 
wtorek - piątek w godz. 8.00-15.30.