adres: ul. Głogowska 18, Poznań
(adres do korespondencji Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)

Kasy - ul. Głogowska 18,
czynne: 
poniedziałek w godz. 8.00-17.30, 
wtorek - piątek w godz. 8.00-15.30.

tel. 61 646 33 44
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl