- opiniowanie wniosków i projektów w sprawie zmian organizacji ruchu (stałych i czasowych) dla dróg publicznych, które są przekazywane do rozpatrzenia i zatwierdzane przez Miejskiego Inżyniera Ruchu - tel. 61 878 15 20;

- opiniowanie wniosków o zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy, uroczystości itp.) mogący powodować utrudnienia w ruchu dla dróg publicznych, dla których decyzje wydaje Miejski Inżynier Ruchu - tel. 61 878 15 20;

Zgłaszanie uszkodzonych znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic: tel. 61 661 44 02, 661 44 46, 64 65 450, 795 525 660.