Sylwia Stec - naczelnik, tel. 61 62 82 582

  • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • Współpraca z jednostkami pomocniczymi (radami osiedli):

tel. 61 647 72 61, 61 647 73 19, 61 647 72 75, 61 647 75 83