Sylwia Stec - naczelnik, tel. 61 62 82 582

  • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  • Współpraca z jednostkami pomocniczymi (radami osiedli):

Stare Maisto: tel. 61 647 72 61
Wilda, Jeżyce i Nowe Miasto: tel. 61 647 73 19
Grunwald: tel. 61 647 72 75
Nowe Miasto, Stare Miasto (Naramowice): tel. 61 647 75 83