Agnieszka Szulc - naczelnik, tel. 61 647 72 67

  • Stare Miasto (część śródmiejska): tel. 61 647 73 24
  • Stare Miasto (oprócz Śródmieścia): tel. 61 647 73 25
  • Jeżyce i Grunwald (część śródmiejska): tel. 61 647 72 54
  • Jeżyce (pozostała część): tel. 61 647 73 21
  • Grunwald (pozostała część): tel. 61 647 73 22
  • Wilda: tel. 61 647 72 65
  • Nowe Miasto Północ: tel. 61 647 73 24
  • Nowe Miasto – pozostała część: tel. 61 647 73 23